kontakt | mapa strony |  home |

 
 
 
 
   
Silniki elektryczne - naprawa
Silniki - definicje
Dobór silnika
Silniki - eksploatacja
Silnik gwarancja napraw
 
 
 

info |
DEFINICJE - o czym mówią elektrycy

 

Przewód fazowy - przewód w normalnych warunkach znajdujący się pod napięciem i przewodzący prąd roboczy - oznaczany dużą literą L i cyframi od 1 do 3: L1, L2, L3.

Przewód neutralny N- (dawna nazwa "zerowy") przewód roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu sieciowego. Przez niego zamyka się obwód elektryczny.

Przewód ochronny PE - przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony p. porażeniowej, do którego przyłącza się części przewodzące dostępne i obce w celu objęcia ich ochroną p. porażeniową dodatkową.

Przewód ochronno-neutralny PEN - przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego.

Uziemienie i zerowanie.
ZEROWANIE - polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem uziemiającym PE, lub uziemiająco - ochronnym PEN, połączenie to spowoduje w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania
UZIEMIENIE ochronne - polega na połączeniu części metalowych dostępnych z uziomem.

Napięcie - różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem lub punktem albo Ziemią. Potencjał Ziemi przyjmuje się równy zeru. W instalacji napięcie między przewodem każdej z faz a Ziemią wynosi 230 V, a między przewodami różnych faz 400 V.

Prąd zwarcia - prąd płynący w instalacji, gdy zewrzemy ze sobą przewód fazowy oraz przewód neutralny. Następuje to zazwyczaj w wyniku uszkodzenia izolacji lub awarii zasilanego urządzenia.

Styk ochronny - element gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego. (uziemienie oraz zerowanie)

Bezpiecznik topikowy - (popularny "korek") zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy - aparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Wyłącznik dobieramy do spodziewanego prądu w instalacji oraz charakterystyki zadziałania.

Wyłącznik różnicowoprądowy - aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów

 

serwis silników - Oferta naprawy dla firm i klientów indywidualnych
silniki -  dobór - dobór silników elektrycznych
naprawa u klienta - Warunki serwisowania z dojazdem do klienta
 

top